Over Aeolus....

Wie is Aeolus?
In de Griekse mythologie is Aeolusde god van de lucht en de winden.

Wat is of doet het systeem Aeolus?
Aeolus is een beheer systeem om lucht kwaliteit te bewaken door atmosferische gassen of fijnstof te meten.

Het Aeolus systeem bestaat uit sensoren die door middel van analoog/digitaal converteerder aan een centrale controller zijn aangesloten.
Deze centrale controller bundelt de binnenkomende meetwaarden uit de sensoren en stuurt deze naar het Aeolus programma dat op een windows computer draait.
Aeolus is een beheer systeem om water kwaliteit in een aquarium of andere systemen te bewaken.

Hiervoor maakt Aeolus gebruik van diverse sensoren waaruit met behulp van een gegevens conversie controller de analoge sensor waarden als digitale waarden naar Aeolus worden gestuurd.
Aeolus toont deze waarden dan in verschillende schermen als grafieken die per sensor en in combinatie van alle sensoren per dag of week worden weergegeven.

Tevens heeft Aeolus de mogelijkheid om, gebaseerd op de meetwaarden uit de sensoren, of uit een gecombineerde set sensor waarden, tot maximaal vier schakelaars aan te sturen. Hiermee kunnen daardoor vier verschillende acties op het systeem worden uitgevoerd.

Aeolus atmosfeer onderzoek maakt gebruik van de volgende sensoren:
Thermometer
NOx sensor
CO2 sensor
O3 sensor (is in onderzoek)

Het complete Aeolus systeem is ontwikkeld en gerealiseerd door Jos Richters en valt daardoor onder het algemeen geldende auteursrecht.