Over Ares....

Wie is Ares?
In de Griekse mythologie is Ares de god van oorlog en kracht.

Wat is of doet het systeem Ares?
Het Ares systeem bestaat uit sensoren die door middel van analoog/digitaal converteerder aan een centrale controller zijn aangesloten.
Deze centrale controller bundelt de binnenkomende meetwaarden uit de sensoren en stuurt deze naar het Ares programma dat op een windows computer draait.
Ares is een beheer systeem om energetische of andere systemen te bewaken.

Hiervoor maakt Ares gebruik van diverse sensoren waaruit met behulp van een gegevens conversie controller de analoge sensor waarden als digitale waarden naar Ares worden gestuurd.
Ares toont deze waarden dan in verschillende schermen als grafieken die per sensor en in combinatie van alle sensoren per dag of week worden weergegeven.

Tevens heeft Ares de mogelijkheid om, gebaseerd op de meetwaarden uit de sensoren, of uit een gecombineerde set sensor waarden, tot maximaal vier schakelaars aan te sturen. Hiermee kunnen daardoor vier verschillende acties op het systeem worden uitgevoerd.

Ares management maakt gebruik van de volgende sensoren:
...

Het complete Ares systeem is ontwikkeld en gerealiseerd door Jos Richters en valt daardoor onder het algemeen geldende auteursrecht.