Over Gaia....

Wie is Gaia?
In de Griekse mythologie is Gaia de god van aarde.

Wat is of doet het systeem Gaia?
Het Gaia systeem bestaat uit sensoren die door middel van analoog/digitaal converteerder aan een centrale controller zijn aangesloten.
Deze centrale controller bundelt de binnenkomende meetwaarden uit de sensoren en stuurt deze naar het Gaia programma dat op een windows computer draait.
Gaia is een beheer systeem om aard kwaliteit in de bodem of andere systemen te bewaken.

Hiervoor maakt Gaia gebruik van diverse sensoren waaruit met behulp van een gegevens conversie controller de analoge sensor waarden als digitale waarden naar Gaia worden gestuurd.
Gaia toont deze waarden dan in verschillende schermen als grafieken die per sensor en in combinatie van alle sensoren per dag of week worden weergegeven.

Tevens heeft Gaia de mogelijkheid om, gebaseerd op de meetwaarden uit de sensoren, of uit een gecombineerde set sensor waarden, tot maximaal vier schakelaars aan te sturen. Hiermee kunnen daardoor vier verschillende acties op het systeem worden uitgevoerd.

Gaia aard management maakt gebruik van de volgende sensoren:
...

Het complete Gaia systeem is ontwikkeld en gerealiseerd door Jos Richters en valt daardoor onder het algemeen geldende auteursrecht.