Over Poseidon....

Wie is Poseidon?
In de Griekse mythologie is Poseidon de god van het water, zee, paarden en aardbevingen.

Wat is of doet het systeem Poseidon?
Het Poseidon systeem bestaat uit sensoren die door middel van analoog/digitaal converteerder aan een centrale controller zijn aangesloten.
Deze centrale controller bundelt de binnenkomende meetwaarden uit de sensoren en stuurt deze naar het Poseidon programma dat op een windows computer draait.
Poseidon is een beheer systeem om water kwaliteit in een aquarium of andere systemen te bewaken.

Hiervoor maakt Poseidon gebruik van diverse sensoren waaruit met behulp van een gegevens conversie controller de analoge sensor waarden als digitale waarden naar Poseidon worden gestuurd.
Poseidon toont deze waarden dan in verschillende schermen als grafieken die per sensor en in combinatie van alle sensoren per dag of week worden weergegeven.

Tevens heeft Poseidon de mogelijkheid om, gebaseerd op de meetwaarden uit de sensoren, of uit een gecombineerde set sensor waarden, tot maximaal vier schakelaars aan te sturen. Hiermee kunnen daardoor vier verschillende acties op het systeem worden uitgevoerd.

Posidon water management maakt gebruik van de volgende sensoren:
Thermometer
Redox sensor
pH sensor
Geleidbaarheid sensor
Licht sensor
Troebelheid sensor
Nitraat sensor (is in onderzoek)

Het complete Poseidon systeem is ontwikkeld en gerealiseerd door Jos Richters en valt daardoor onder het algemeen geldende auteursrecht.